• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گیاه پوتوس یا پتوس را می شناسید؟

گیاه زینتی پتوس جزئی از گیاهان مقاوم آپارتمانی محسوب می شوند که نیاز به مراقبت چندانی ندارد. انواع پتوس پتوس حصیری، پتوس سبز، پتوس ابلق، پتوس ارتشی، پتوس مرمری… هستند.

۱ ۲ ۱۹