محصول ترکیبی از دو کاکتوس اولد من و کاکتوس پیوندی است که در تنه درخت کاشته شده است. شما می توانید این محصول زیبا را به عنوان کادو ولنتاین به همراه خود هدیه دهید.