• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آبخوان سرامیکی یا آبخوان سفالی

آبخوان سفالی یا آبخوان سرامیکی یا آبخوان هوشمند یک وسیله ی بسیار ایده آل برای آبیاری گیاهان است که به طور خودکار می تواند رطوبت مورد نیاز را به گیاه انتقال دهد.  استفاده از این وسیله برای افرادی مناسب است که آبیاری گیاهان را فراموش می کنند یا به دلیل  سفرهای زیاد، فرصت کافی برای رسیدگی به گیاهان خانگی را ندارند.

آبخوان سفالی برای گیاهان آپارتمانی

آبخوان سفالی یا آبخوان سرامیکی وسیله‌ای است که به طور خودکار بسته به نیاز گیاه و رطوبت خاک، به گلدان‌های شما آب می‌دهد. این وسیله مناسب اشخاصی است که مسافرت زیاد می‌روند و یا مشغله زیاد دارند و نگران خشک شدن گلدان‌ها هستند.