• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آبخوان سرامیکی یا آبخوان سفالی

آبخوان سفالی یا آبخوان سرامیکی یا آبخوان هوشمند یک وسیله ی بسیار ایده آل برای آبیاری گیاهان است که به طور خودکار می تواند رطوبت مورد نیاز را به گیاه انتقال دهد.  استفاده از این وسیله برای افرادی مناسب است که آبیاری گیاهان را فراموش می کنند یا به دلیل  سفرهای زیاد، فرصت کافی برای رسیدگی به گیاهان خانگی را ندارند.