• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفر تا صد آبیاری گیاهان آپارتمانی

بسیاری از گیاهان آپارتمانی مقاوم و بسیاری دیگر حساس هستند. اگر نحوه آبیاری و رسیدگی شما به گل صحیح نباشد، در عرض مدت کوتاهی شادابی گل از بین می رود و در نهایت به تلف شدن آن منجر می شود. اگر بنا به دلایلی مانند نوع شغل و فعالیتتان، نمی توانید از گل و گیاهان آپارتمانی به خوبی نگهداری کنید، بهتر است گیاهان آپارتمانی مقاوم تری را برای نگهداری انتخاب کنید.