• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

در مورد انواع کود گیاهان آپارتمانی

هر گیاه برای رشد و حیات به سه فاکتور اصلی آب، خاک و نور نیاز دارد. در واقع حیات گل و گیاهان با این سه فاکتور اصلی و مهم حفظ می شود. انواع کود گیاهان آپارتمانی وجود دارند و در این میان خاک باید حاوی کود مناسب، ریز مغذی ها، فسفر، پتاسیم و… باشد تا گیاه بتواند از آن تغذیه کند.